W jakich czynnościach notarialnych niezbędny jest notariusz?

Każdy z nas wcześniej czy później stanie w sytuacji, w której niezbędne stanie się skierowanie do notariusza. Spis usług u notariusza jest bardzo długi i różnorodny. Wedle zasad prawnych notariusz to profesja zaufania publicznego, w niektórych sytuacjach tytułuje się go ponadto oficjelem państwowym jak i funkcjonariuszem publicznym. Jak widać, jak to niezwykle istotna rola, więc osoba będąca na tym stanowisku musiała przejść szereg zagadnień przygotowujących do zawodu. 

Notariusz z Legionowa – kim jest?

Notariusz to osoba, która desygnowana jest w momencie, gdy strony chcą nadać jakiemuś zdarzeniu formę prawną – notarialną. Jest to osoba obowiązana do pilnowania prawidłowego przebiegu formalności klienta oraz zabezpieczeniem jego praw. Notariusz to prawoznawca, który jest uprawniony do sporządzania tak zwanych aktów notarialnych, do których wedle krajowego prawa niezbędna jest pomoc notariusza. Dodatkowo notariusz jest zobowiązany do udzielenia klientowi wszystkich rad potrzebnych do ukończenia formalności.

Oprócz powinności, notariusz ma także normy, które musi respektować. Przykładowo nie ma prawa realizować czynności notarialne, które dotyczą jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – obecność notariusza

Jeżeli myślisz nad zakupem nieruchomości, budynku czy mieszkania – niezbędna będzie usługa notariusza. W kwestii umów sprzedaży powiązanych z nieruchomościami notariusz ma obowiązek przygotować akt notarialny, który zbywający się i kupujący powinni podpisać. W przypadku oczekiwania na zdanie działki jest też opcja poświadczenia umowy przedwstępnej. W sytuacji, gdy zbywający się nie będzie wykonywał obowiązków z umowy, kupujący ma prawo dochodzić swych praw na drodze sądowej.

Testament – pomoc notariusza będzie niezbędna

Według prawa testament niepotwierdzony przez notariusza jest równie znaczący, co ten potwierdzony. Jednak czy jest on niepodważalny? Gdy chcemy mieć przekonanie, że nasza ostatnia wola zostanie spisana nieprzemijalnie i niepodważalnie, najlepiej zaczerpnąć usług notarialnych. Notariusz sporządzi twierdzenie notarialne, które automatycznie nabierze mocy prawnej.

Notariusz – umowa najmu

Istnieje dużo przypadków, kiedy nie myślimy o tym, żeby sporządzić umowę najmu zatwierdzoną przez notariusza. Jest to spory błąd, jaki może rzutować złymi konsekwencjami w sytuacji problemów z wynajmującym lub właścicielem mieszkania. W przypadku, gdy wynajmujemy komuś mieszkanie, umowa notarialna może stać się ratunkiem, gdy nie posiadamy do końca ufności do lokatorów. W momencie dociekania żądań posiadamy mocną podkładkę i jesteśmy chronieni prawnie. Koszty tych umów są dużo mniejsze, niż w sytuacji stworzenia standardowego aktu notarialnego.

Tekst powstał na podstawie informacji ze strony: notariusz-legionowo.com.pl